Portal prowadzi grupa niezależnych
dystrybutorów Dr Nona International Ltd.
Odsłon strony:
610184
Polski English Espanol Deutsch US English

Sklep Dr Nona

ArcheNewsArcheNews to magazyn dystrybutorów i klientów preparatów Dr Nona. Poświęcony jest on życiodajnej sile Morza Martwego, udokumentowanego artykułami oraz opiniami osób stosującymi preparaty Dr Nona. Redaktorem naczelnym jest Pani Grażyna Byczuk fizjoterapeuta, praktyk w zakresie ziołolecznictwa. Z dostępnych numerów zostały wybrane artykuły, historie klientów i skuteczne kuracje na różne schorzenia. Zapraszamy do lektury.